سایت نیازمندی های خانه و ساختمان
الوساختمان
امکانات بسته ها

تعداد محصول قابل درج

تعداد محصول قابل درج با سرویس ویژه

تعداد بروز رسانی در هر 24 ساعت

نمایش لینک وبسایت آگهی دهنده

نمایش شبکه های اجتماعی و آپارات

درج پروژه های انجام شده در صفحه شرکت

رایگان

[4 محصول]

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

نقره ای

[8 محصول]

ندارد

4

دارد

دارد

دارد

یک ماهه - 8
سه ماهه - 210000
شش ماهه - 390000
یکساله - 750000
یکساله - 750000
سفارش
طلایی

[16 محصول]

ندارد

12

دارد

دارد

دارد

یک ماهه - 1000
سه ماهه - 280000
شش ماه - 520000
یکساله - 1000000
یکساله - 1000000
سفارش