سایت نیازمندی های خانه و ساختمان
الوساختمان
درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی
نشان کن

درب اتوماتیک گردان
در این سیستم طراحی به گونه ای است که در یک زمان درب هم باز و هم بسته می باشد. با استفاده از این نوع درب کاربر می تواند ضمن استفاده از این نعو درب برای اماکنی که اختلاف دمای داخلی و خارجی مجموعه زیاد است توصیه می شود. علاوه بر زیبایی فوق العاده که به ورودی می بخشد، امکان کنترل۱۰۰% تردد را به کاربر می دهد. این محصول به شکل های ۲ باله،۳ باله، ۴ باله و ۳ یا ۴ باله با ویترین داخلی وجود دارد. ضمنا در نوع خاصی از این نوع درب، امکان تا شدن باله ها بر روی هم در شرایط خروج اضطرار میسر می باشد.